Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

83.460

84.750

86.064

85.884

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

0

0

0

0

85.884

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

10.321

1.856

1.856

1.856

1.856

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

0

1.476

1.476

1.856

3.224

Totaal bijgestelde begroting

93.781

88.082

89.396

89.596

90.964

Bijstellingen Product Deelnemingen

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Dividendopbrengst 

0

0

0

0

1.367

Intensiveringen

Verlaging omslagrente  

0

-380

-380

0

0

Technische wijzigingen

Verlaging omslagrente naar 3%

 0

1.856

1.856

1.856

1.856

Totaal

0

1.476

1.476

1.856

3.224