Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

0

0

0

0

0

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

0

0

0

0

0

Totaal bijgestelde begroting

0

0

0

0

0

Bijstellingen Product Financiering

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Verlaging Interne rente

0

9.000

9.000

9.000

9.000

Rente voorzieningen

0

-81

-83

-84

-85

Mutaties Reserves 

Resultaat verrekend met Financieringsreserve

0

2.653

3.072

3.044

2.945

Technische wijzigingen

Verlagen omslagrente naar 3%

0

-11.571

-11.990

-11.960

-11.859

Totaal

0

0

0

0

0