Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

0

0

0

0

0

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

0

0

0

0

0

Totaal bijgestelde begroting

0

0

0

0

0

Bijstellingen Product Lening- en garantieverstrekking

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Rente leningen

1.251

1.042

954

846

1.210

Ontvangen garantiepremie

-50

-39

-33

-28

-23

Programmakosten

-1.201

-1.002

-921

-818

-1.187

Mutaties Reserves 

Toevoeging Kredietrisicoreserve

4.151

0

0

0

0

Programmakosten

-4.151

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0