Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-2.570

-2.545

-2.518

-2.519

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

912

747

740

740

-1.779

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

0

35

35

35

35

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-911

-601

-619

-619

-619

Totaal bijgestelde begroting

-2.569

-2.362

-2.362

-2.362

-2.362

 

Bijstellingen Product Verzekeringen

2016

2017

2018

2019

2020

Technische mutaties

Generieke doorbelasting BCO en CHV 2017 en verder

0

347

329

329

329

Overige technische wijzigingen

-911

-948

-948

-948

-948

Totaal

-911

-601

-619

-619

-619