Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-1.468

-1.303

-1.504

-10.604

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-2.943

-2.943

-2.943

-2.943

-13.548

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

28

-173

-127

-110

-110

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

990

-504

-277

8.230

7.972

Totaal bijgestelde begroting

-3.393

-4.923

-4.852

-5.427

-5.686

Bijstellingen Product Van Werk naar Werk

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Overheveling personeel Stadsregio

1.406

0

0

0

0

Mutaties Reserves 

Bijstelling onttrekking bestemmingsreserve Krimp

-4.537

-9.827

-9.150

0

0

Toevoeging en onttrekking WW budget aan bestemmingsreserve Krimp

-2.341

-2.341

-2.341

-85

-85

Onttrekking Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

750

0

0

0

0

Technische mutaties

Generieke doorbelasting BCO en CHV 2017 en verder

0

73

69

69

69

Terugplaatsen herplaatsingskandidaten  SSR 2005/2010 (fsk 4+)

2.013

3.242

3.081

-119

-119

Verplaatsing budgetten herplaatsingskandidaten (fsk 1-3)

2.366

6.350

5.833

5356

5219

Lage lonen (garantiebanen

0

0

0

3000

3000

Besteding ten laste van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

-750

0

0

0

0

Overheveling personeel Stadsregio

-291

-439

-208

-174

-295

Aanpassing begrote WW lasten

2.341

2.341

2.341

85

85

Overige technische wijzigingen

32

98

98

98

98

Totaal

989

-503

-277

8.230

7.972