Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

241.422

242.001

242.344

242.442

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

492

470

445

462

242.904

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

460

2.630

2.482

2.342

2.337

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-2.287

-605

-513

-548

-498

Totaal bijgestelde begroting

240.088

244.496

244.759

244.698

244.743

Bijstellingen Product Belastingen

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Onroerend Zaakbelasting

1.000

0

0

0

0

Voorziening Belastinggeschillen

1.011

0

0

0

0

Hondenbelasting

-100

0

0

0

0

Logiesbelasting

600

0

0

0

0

Roerende zaakbelasting

95

0

0

0

0

Dotatie Debiteuren

-4.050

0

0

0

0

Overig

-181

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-720

-639

-694

-659

Overig

-662

115

126

146

161

Totaal

-2.287

-605

-513

-548

-498