Ontwikkelingen

De verzekeringsmarkt is momenteel stabiel en vertoont geen bijzondere ontwikkelingen.

In de markt is sprake van het ontwikkelen van een nieuwe fraudeverzekering voor overheden. De gemeente volgt blijvend de marktontwikkelingen.