Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Sociaal statuut 2005

Sociaal statuut 2010

Sociaal statuut 2013

Beleidsmonitoren

Zie Paragraaf Bedrijfsvoering onder Financiën.

Wet- en regelgeving

Niet van toepassing