Ontwikkelingen

Arbeidsmarkt

In 2016 zien we dat het vacature aanbod binnen onze gemeente en andere organisaties/bedrijven op de arbeidsmarkt aan het aantrekken is. Dit kan perspectief bieden voor de herplaatsingskandidaten.

Begeleiding onderkant loongebouw in één hand

Organisatorisch komt de coördinatie van de werkzaamheden binnen het concern aan de onderkant van het loongebouw in één hand te liggen. Het gaat om de herplaatsingskandidaten loonschalen 1-3, garantiebanen en WSW-ers werkzaam in het concern Rotterdam. Dit leidt tot verschuiving van werkzaamheden van het product Van Werk Naar Werk naar het product Werk in het programma Werk en Inkomen.

Verloop HPK-ers

Het verloop van het aantal HPK-ers wordt toegelicht in de Paragraaf Bedrijfsvoering.