Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

 
Het financieringsbeleid is erop gericht de rentekosten te beheersen en de daarmee samenhangende risico’s te beperken.   

Indicatoren

Voor het product Financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende indicatoren:

  • Drempel schatkistbankieren
  • Kasgeldlimiet
  • Renterisiconorm

Deze indicatoren staan uitgebreid toegelicht bij de het onderdeel wettelijke normen in de paragraaf Financiering.