Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven

Het product Leningen en garantieverstrekking is vooral gericht op risicobeheersing en -beperking.

Indicatoren

Niet van toepassing