Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Aanbesteding van verzekeringen
Toelichting prioriteiten

De aanbestedingen voor de brandverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering en de construction all risks verzekering zullen in 2017 mogelijk een ander premiebeeld geven waarbij voor de brandverzekering een lichte premiedaling wordt verwacht.

Indicatoren

Niet van toepassing