Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
  • Het terugdringen van het aantal herplaatsingskandidaten, door inzet van maatwerkarrangementen (voor medewerkers die vallen onder het Sociaal Statuut 2005/2010) en door bemiddeling door externe partijen op basis van een in 2015 gestart aanbestedingstraject.
  • Verhoogde uit- en doorstroom van herplaatsingskandidaten, door intensivering van begeleiding bij ziekte, verzuim en disciplinaire trajecten.
  • Bemiddeling en ondersteuning via het transfertraject voor vrijwillige mobiliteit om o.a. instroom van beoogde toekomstige herplaatsingskandidaten te vermijden.
Indicatoren

Niet van toepassing.