Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-6.254

-8.002

-9.457

-8.943

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

41

41

41

41

-8.902

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-3.949

4.965

5.004

4.500

4.744

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

649

-5.525

-4.119

-4.795

-4.497

Totaal bijgestelde begroting

-9.514

-8.520

-8.531

-9.197

-8.655

Bijstellingen Product Concernhuisvesting

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstelling opbrengsten

500

0

0

0

0

Ramingsbijstelling kapitaallasten

509

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-6.046

-4.270

-3.919

-3.803

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim) 

0

0

0

0

0

Aanpassing omslagrente

0

1.469

1.423

1.379

1.333

Actualisatie op onderdelen

0

-982

-917

-1.519

-931

Bestedingsanalyse

0

685

685

685

685

Lage lonen

-360

-720

-1.080

-1.440

-1.800

Totaal

649

-5.594

-4.159

-4.814

-4.516