Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

3.261

4.917

6.499

5.985

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-10.548

-10.939

-11.736

-11.736

-5.751

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-3.333

-7.734

-5.482

-4.478

-4.653

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

1.694

-13.986

-14.909

-14.711

-14.646

Totaal bijgestelde begroting

-8.927

-27.742

-25.628

-24.940

-25.050

Bijstellingen Product Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Aanwending bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

1.000

2.000

1.000

0

0

Besteding bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

-2.000

-1.000

0

0

Technische mutaties

Bestedingsanalyse Inkoop

0

650

650

650

650

Lagere doorbelasting aan clusters a.g.v. bestedingsanalyse inkoop

0

-30

-30

-30

-30

Schulddienstverlening ambtenaren

41

41

41

41

41

Besteding bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

-1.000

0

0

0

0

Overhead als gevolg van structurele uitbreiding  Zorg en Welzijn 

-2.050

-2.050

-2.050

-2.050

-2.050

Overhead als gevolg van garantiebanen

-440

-880

-1.320

-1.760

-2.200

Aanpassing omslagrente

0

204

176

162

163

Bijdrage aan garantiebanen

308

574

839

467

733

Onderbesteding 2016

2.500

0

0

0

0

Overige technische correcties

1.335

41

961

1.338

1.339

Generieke Overhead

0

-12.537

-14.176

-13.529

-13.292

Totaal

1.694

-13.987

-14.909

-14.711

-14.646