Ontwikkelingen

In 2016 heeft de gemeente  het product Concernhuisvesting herijkt. De oorspronkelijke uitgangspunten van het nieuwe huisvestingsconcept zijn daarin bevestigd.