Prioriteiten en indicatoren

Bestuurlijke opdracht

De opdracht van Concernhuisvesting is zorgen voor een duurzame en kostenefficiënte huisvesting, die geschikt is voor de primaire werkprocessen van de gemeente Rotterdam en dat zowel de vastgestelde werkwijze (momenteel HNW010) als de dienstverlening (momenteel stedelijk kader Dienstverlening) optimaal faciliteert.   

Prioriteiten
  • Beheren en onderhouden van de huisvesting en het huisvestingsconcept volgens de kaders van de hiervoor beschreven opdracht;
  • Uitvoeren van het grootste deel van de businesscase Gebieden en verder inrichten en in gebruik nemen van de Servicecentra. Voor 2017 gaat het dan onder andere. om het servicecentrum XXL  in het Stadhuis, het servicecentrum XL Herenwaard en de servicecentra Basis in Hoogvliet, Hoek van Holland, Rozenburg, Feijenoord en Prins Alexander.
Toelichting indicatoren

Realiseren van de geprognotiseerde besparing, conform begroting.