Toelichting technische wijzigingen

Bijstellingen Product Erfpacht

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Aanpassing omslagrente

0

752

754

757

759

Totaal

1.100

-348

754

757

759

Toelichting technische wijzigingen
Aanpassing omslagrente (€ 752 in 2017 en oplopend naar € 759 in 2020)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is in 2017 een verlaging van € 752 verwerkt.