Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Projectmanagement en engineering

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

253

737

587

684

Diversen

-65

-53

35

25

113

Totaal

-65

200

772

612

797

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van € 0 tot € 684)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting.

Diversen (van - € 65 tot € 113)

Dit betreft onder andere kleine formatiewijzigingen en een actualisatie van de ureninzet op projecten. De inhuur is hiermee voor 2016 aangepast aan de vraag.