Toelichting reserves

Bijstellingen Product Erfpacht

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Conversie woonstad

1.100

-1.100

0

0

0

Totaal

1.100

-1.100

0

0

0

Toelichting reserves
Conversie Woonstad (€ 1.000 in 2016 en - € 1.100 in 2017)

In 2015 is een kaderovereenkomst met Woonstad gesloten om een deel van hun tijdelijke erfpachtcontracten af te kopen. Deze conversie is opgedeeld in 3 tranches. Een woningcomplex wat was opgenomen in de derde tranche verschuift naar de tweede tranche. Dit leidt tot hogere conversieopbrengsten in 2016 en lagere in 2017. De totale opbrengsten van deze conversie worden toegevoegd aan het IFR.