Toelichting intensiveringen

Bijstellingen Product Grondzaken

2016

2017

2018

2019

2020

Intensiveringen

Dotatie (nieuwe) voorziening verlegregeling Grondexploitaties

-1.117

0

0

0

0

Totaal

-1.117

0

0

0

0

Toelichting intensiveringen
Dotatie (nieuwe) voorziening verlegregeling Grondexploitaties (€ -1.117 in 2016)

De voorziening verlegregeling Grondexploitaties moet volgens de BBV worden gepresenteerd onder de passiva. Tot nu toe werd deze 'voorziening' in mindering gebracht op de boekwaarde van de Bouwgronden in Exploitatie (BIE). In afwachting op een uitspraak in deze zaak wordt deze voorziening jaarlijks opgehoogd met de wettelijke rente. Deze dotatie werd tot nu toe mee genomen met de resultaatnemingen en was derhalve nog niet opgenomen in de begroting van product Grondzaken.