Toelichting reserves

Bijstellingen Product Commercieel vastgoed

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Toevoeging BIR

0

0

0

0

0

Onttrekking Parkeerfonds

0

0

0

0

0

Hondenspeelplaats Bello

0

0

0

0

0

Actualisatie stelselwijziging afschrijving vastgoed

0

0

0

0

0

IFR

0

-3

-3

-3

-3

Onttrekking Parkeerfonds

0

0

0

0

0

Totaal

0

-3

-3

-3

-3

Toelichting reserves
Toevoeging BIR (€0)

Het verkoopresultaat van een pand dat onderdeel uitmaakt van niet strategisch bezit binnen de vastgoed portefeuille wordt conform afspraak toegevoegd aan de bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR).

Onttrekking Parkeerfonds (€ 0)

Actualisatie van de begrote onttrekking aan Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

Hondenspeelplaats Bello (€ 0)

Onttrekking bestemmingsreserve Sport gebieden ten behoeve van huurcompensatie (5 jaar) hondenspeelplaats Bello. Op productniveau is dit een budget neutrale mutatie

Actualisatie stelselwijziging afschrijving vastgoed (€0)

Op basis van nieuwe inzichten is de stelselwijziging afschrijvingen van vastgoed, o.a. sloopkosten, geactualiseerd.

IFR (- € 3 vanaf 2017)

Door de verlaging van de omslagrente van 4% naar 3% is onttrekking aan diverse bestemmingsreserve geactualiseerd.