Risico's

Kwantificeerbare risico's

Niet van toepassing

Niet kwantificeerbare risico's
Onderzoek Boompjeskade

In het kader van het onderzoek Boompjeskade wordt een kostenoverschrijding verwacht van
ca. € 0,8 mln. Verwacht wordt dat deze overschrijding gedekt kan worden uit de extra verkoop-opbrengsten in 2016.