Subsidies

Gesubsidieerde instelling

Begroting 2016

Begroting 2017

Grondzaken

0

199

Div. particulieren (woningverbetering Rozenburg)

0

67

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (Schieveen)

0

72

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (Vlinderstrik)

0

60