Toelichting reserves

Bijstellingen Product Gebiedsontwikkeling

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Nationaal Programma Zuid

0

0

0

0

0

Actualisatie ISV/IFR

0

0

0

0

0

Carnissetuin

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Nationaal Programma Zuid (€ 0)

De onttrekking aan het IFR voor het project Nationaal Programma Zuid was eerder begroot bij het product Vergunningen, Toezicht en Monumenten. De kosten gaan echter landen bij het product Gebiedsontwikkeling, bij deze begroting wordt de onttrekking naar dat product verschoven..

Actualisatie ISV/IFR (€ 0)

De prognoses van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2&3 en het IFR zijn geactualiseerd.

Carnissetuin (€ 0)

Voor de aanpak Carnissetuin wordt in 2017 € 325 vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV ingezet.