Toelichting taakmutaties

Bijstellingen Product Gebiedsontwikkeling

2016

2017

2018

2019

2020

Taakmutaties

Cultureel Erfgoed Hoek van Holland

-109

0

0

0

0

Totaal

-109

0

0

0

0

Toelichting taakmutaties
Cultureel Erfgoed Hoek van Holland (- €109 in 2016)

Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een subsidie toegekend voor het opstellen van een cultuurhistorische en landschappelijke verkenning voor Verdedigingspark Hoek van Holland en een plan van aanpak voor een ''verdedigingspark'',