Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Gebiedsontwikkeling

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Herstructurering bedrijventerreinen

-523

0

0

0

0

Overige

422

-20

-171

177

14

Totaal

-101

-20

-171

177

14

Toelichting technische wijzigingen
Herstructurering bedrijventerreinen (- € 523 in 2016)

In 2011 heeft het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie besloten middelen uit te keren voor de herstructurering van bedrijventerrein. De laatste tranche staat gepland voor 2016.

Overige (€ 422 van 2016 aflopend naar € 14 in 2020)

Het betreft hier een aantal kleine technische verschuivingen. Op concernniveau zijn deze neutraal.