Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Deelnemingen

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Verlaging omslagrente naar 3%

 0

1.856

1.856

1.856

1.856

Totaal

0

1.856

1.856

1.856

1.856

Toelichting technische wijzigingen
Verlaging omslagrente naar 3% ( € 1,8 mln vanaf 2017 )

Vanwege de verlaging van de omslagrente naar 3% vanaf 2017 is het budget aangepast tot 3% van de boekwaarde van de kapitaalverstrekking aan deelnemingen.