Toelichting technische wijzigingen

Bijstellingen Product Verzekeringen

2016

2017

2018

2019

2020

Technische mutaties

Generieke doorbelasting BCO en CHV 2017 en verder

0

347

329

329

329

Overige technische wijzigingen

-911

-948

-948

-948

-948

Totaal

-911

-601

-619

-619

-619

Toelichting technische wijzigingen
Generieke doorbelasting (van € 0 tot € 329)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht onder de Uitgangspunten begroting 2017.  

Overige technische wijzigingen (van - € 911 tot - € 948)

Deze wijziging  is het gevolg van aanpassing van de kostentoerekening zodat de kosten van de Juridische medewerkers die werken voor het product Verzekeringen ook daaraan toegerekend worden.