Toelichting technische wijzigingen

Bijstellingen Product Financiering

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Verlagen omslagrente naar 3%

0

-11.571

-11.990

-11.960

-11.859

Totaal

0

-11.571

-11.990

-11.960

-11.859

Toelichting technische wijzigingen
Verlaging omslagrente naar 3% (van - € 11,6 mln tot - € 11,9 mln)

Dit is het effect van de verlaging van de omslagrente naar 3% op concernniveau. Deze wijziging betreft 2017 en verder.