Toelichting taakmutaties

Bijstellingen Product Beheer Algemene Middelen

2016

2017

2018

2019

2020

Taakmutaties

Bijstelling taakmutaties Gemeentefonds

17.417

3.601

7.074

7.010

6.872

Totaal

17.417

3.601

7.074

7.010

6.872

Toelichting taakmutaties
Bijstelling taakmutaties Gemeentefonds (van € 17,4 mln tot € 6,9 mln)

De voor specifieke taken toegewezen wijzigingen van het Gemeentefonds fluctueren in omvang: ca. € 17,4 mln in 2016, ca. € 3,6 mln in 2017 en ca. € 6,9 mln vanaf 2020.
De belangrijkste wijzigingen zijn middelen voor het actieplan Luchtkwaliteit (2016: € 7,8 mln), de suppletieregeling Bommenregeling (2016: € 3,3 mln), de  integratie-uitkering Sociaal Domein (2016: € 5,3 mln, het referendum ‘Oekraïne’ (2016: € 0,4 mln) en de Voorschoolse voorziening peuters (2016: € 0,5 mln).
De lasten van de decentralisatie-uitkeringen Bodemsanering (2016: € 1,7 mln) zijn toegevoegd aan bestemmingsreserve ‘taakmutaties Gemeentefonds’. Op een later tijdstip wordt bezien in welk jaar de daadwerkelijke lasten worden gemaakt.  De inzet van voornamelijk aanvullende middelen voor het Sociaal Domein/WSW (€ 2,67 mln) is niet noodzakelijk. Deze middelen zijn toegevoegd aan de ‘algemene middelen’. Het bestaande budget is toereikend.
Het totaal overzicht van de mutaties Gemeentefonds is opgenomen bij de toelichting ‘ramingsbijstellingen’.