Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Deelnemingen

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Dividendopbrengst 

0

0

0

0

1.367

Totaal

0

0

0

0

1.367

Toelichting ramingsbijstellingen
Dividendopbrengst (van € 0 tot € 1,4 mln)

De hogere dividendopbrengst in 2020 van €1,4 mln heeft te maken met de indexatie (procentuele ophoging) van het dividend van het Havenbedrijf.