Toelichting reserves

 

Bijstellingen Product Financiering

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Resultaat verrekend met Financieringsreserve

0

2.653

3.072

3.044

2.945

Totaal

0

2.653

3.072

3.044

2.945

Toelichting reserves
Verrekening financieringsresultaat met Financieringsreserve (van € 0 tot € 2,9 mln)

Het resultaat van het product Financiering wordt verrekend met de Financieringsreserve.