Toelichting intensiveringen

Bijstellingen Product Deelnemingen

2016

2017

2018

2019

2020

Intensiveringen

Verlaging omslagrente  

0

-380

-380

0

0

Totaal

0

-380

-380

0

0

Toelichting intensiveringen
Verlaging omslagrente (van €0 tot € 0)

De kapitaalrente voor het Warmtebedrijf wordt vergoed door de bestemmingsreserve RECP, totdat deze reserve leeg is. Vanwege de verlaging van de omslagrente valt een deel van de reserve in 2017 en 2018 vrij.