Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Financiering

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Verlaging Interne rente

0

9.000

9.000

9.000

9.000

Rente voorzieningen

0

-81

-83

-84

-85

Totaal

0

8.919

8.917

8.916

8.915

Toelichting ramingsbijstellingen
Invulling verlaging interne rente (van € 0 tot € 9 mln)

De verlaging van de interne rente bij Voorjaarsnota 2016 is bij de clusters in de begroting verwerkt waarmee de stelpost voor de rentebesparing ingevuld is en dus kan worden tegengeboekt.

Mutatie toegerekende rente voorzieningen (van € 0 tot - € 85)

Aan de voorzieningen Pensioenen bestuurders en Pensioenen Gebieden wordt vanaf 2017 rente toegerekend.