Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Van Werk naar Werk

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Overheveling personeel Stadsregio

1.406

0

0

0

0

Totaal

1.406

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Overheveling personeel Stadsregio (€ 1,4 mln)

In de afwikkeling van de liquidatie van de Stadsregio is in 2016 personeel incl. budget overgedragen aan de Gemeente Rotterdam. De lasten zijn ook meerjarig in de begroting verwerkt en komen terug onder technische mutaties.