Toelichting intensiveringen

Bijstellingen Product Beheer Algemene Middelen

2016

2017

2018

2019

2020

Intensivering

Rente-effect Bestemmingsreserve RECP

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting intensiveringen
Rente-effect Bestemmingsreserve RECP (€ 0)

De bijstelling van de interne rente heeft effect op de onttrekking RECP. Deze is ter dekking van de kapitaalrente.
Als uitwerking van de consequenties van deze renteherziening wordt voorgesteld de onttrekking aan deze reserve bij het product Deelnemingen in de jaren 2017-2018 met € 380 te verlagen en bij Beheer Algemene Middelen vrij te laten vallen ten behoeve van de stelpost Renteherziening.