Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Belastingen

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

-720

-639

-694

-659

Overig

-662

115

126

146

161

Totaal

-662

-605

-513

-548

-498

Toelichting technische wijzigingen
Generieke doorbelasting overhead (- € 720 in 2017 en aflopend naar - € 659 in 2020)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in de Uitgangspunten begroting 2017.

Overig (-  € 662 in 2016 en oplopend naar € 161 in 2020)

Voor een tijdige verwerking van de aanslagen in boekjaar 2016 is extra capaciteit benodigd ad € 600.  De overige kleine afwijkingen betreffen verschuivingen binnen de producten van Dienstverlening.