Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Concernhuisvesting

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstelling opbrengsten

500

0

0

0

0

Ramingsbijstelling kapitaallasten

509

0

0

0

0

Totaal

1.009

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Ramingsbijstelling opbrengsten (€ 500)

Betreft verhoging huurbaten in 2016: Gebleken is dat de huuropbrengsten (Mijnsheerenlaan, Halvemaanpassage en Keilezyweg) hoger zullen zijn dan eerder in de begroting is vastgesteld.

Ramingsbijstelling kapitaallasten (€ 509)

Na actualisatie is gebleken is gebleken dat de kapitaallasten in 2016 lager zijn dan eerder in de begroting is vastgesteld.