Toelichting reserves

Bijstellingen Product Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Aanwending bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

1.000

2.000

1.000

0

0

Besteding bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

-2.000

-1.000

0

0

Totaal

1.000

0

0

0

0

Toelichting reserves
Aanwending bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering (van € 1,0 mln tot € 0)

Bij de voorjaarsnota 2016 is de bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering gevormd waaraan bedragen zijn toegevoegd voor de jaren 2016 (€ 1,0 mln.), 2017 (€ 2,0 mln.) en 2018 (€ 1,0 mln).
De verwachte meerjarige bestedingen en bijbehorende onttrekkingen aan deze reserve zijn nu in de begroting verwerkt. De besteding 2016 komt terug onder Toelichting technische wijzigingen.