Besturing product

Portefeuillehouder(s)
Presidium

De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. Als vervangers zijn raadsleden aangewezen. De fractievoorzitters van de partijen en de voorzitter van de raad vormen het presidium van de raad. Het presidium doet voorstellen voor procedurele, organisatorische en vergadertechnische zaken betreffende de raad en verricht alle overige werkzaamheden die aan het presidium opgedragen worden.

Burgemeester Aboutaleb   

Raadscommissies

De raad heeft commissies ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de raad en de besluitvorming van de raad voor te bereiden;